انتخاب اسم دختر و پسر ایرانی
خانه » اسم دخترانه » نام دخترانه با ریشه عبری صفحه 1

انتخاب اسم دخترانه با ریشه "عبری" صفحه 1

برای مشاهده توضیحات کامل بر روی نام مورد نظرتان کلیک کنید. نام ها بر اساس حروف الفبای فارسی صفحه بندی شده اند.

آرسینه

نام دخترانه با ریشه عبری

آمین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه عبری

قبول کن،بپذیر،چنین باشد (توضیحات بیشتر)

ابریشم

نام دخترانه با ریشه عبری

حریر ، تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابری... (توضیحات بیشتر)

اریحا

نام دخترانه با ریشه عبری

مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه... (توضیحات بیشتر)

استر

نام دخترانه با ریشه عبری

ستاره، همسر یهودی خشایار پادشاه هخامنشی (توضیحات بیشتر)

انوشکا

نام دخترانه با ریشه عبری

زیبا ، خوش اندام ، جذاب ، این اسم در هندوستان نیز ... (توضیحات بیشتر)

ایسیه

نام دخترانه با ریشه عبری

ایلانا

نام دخترانه با ریشه عبری

دختر سرزنده ، نام نوعی درخت است (توضیحات بیشتر)

بتسابه

نام دخترانه با ریشه عبری

دختر، سوگند؛ نام همسر داوود(ع) و مادر سلیمان(ع) (توضیحات بیشتر)

بسمه

نام دخترانه با ریشه عبری

نام دختر اسماعیل (ع) (توضیحات بیشتر)

بنیا

نام دخترانه با ریشه عبری

تو فرزند منی (توضیحات بیشتر)

تابیتا

نام دخترانه با ریشه عبری

حوا

نام دخترانه با ریشه عبری

حیات ، نام همسر آدم(ع) (توضیحات بیشتر)

دلیله

نام دخترانه با ریشه عبری

معشوقه ، نام زنی که سبب گرفتار شدن شمشون شد (توضیحات بیشتر)

دینا

نام دخترانه با ریشه عبری

دینه

نام دخترانه با ریشه عبری

انتقام یافته ، نام دختر یعقوب(ع) و خواهر یوسف(ع) (توضیحات بیشتر)

راحیل

نام دخترانه با ریشه عبری

به مهنای پاک و منزه از گناه و نام فرشته ای است، ن... (توضیحات بیشتر)

رایا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه عبری

آن که خداوند به او توجه دارد ، نام مردی از بنی اسر... (توضیحات بیشتر)

رشا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه عبری

سارا

نام دخترانه با ریشه عبری

شاهزاده خانم ،نام همسر ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع) (توضیحات بیشتر)