انتخاب اسم دختر و پسر ایرانی
خانه » اسم دخترانه » نام دخترانه با ریشه اوستایی صفحه 1

انتخاب اسم دخترانه با ریشه "اوستایی" صفحه 1

برای مشاهده توضیحات کامل بر روی نام مورد نظرتان کلیک کنید. نام ها بر اساس حروف الفبای فارسی صفحه بندی شده اند.

آئیریا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

آبلاتکا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی,فارسی

از نامهای ایران باستان (توضیحات بیشتر)

آترابان

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نگهبان آتش، پیشوای دینی (توضیحات بیشتر)

آتربان

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نگهبان آتش، پیشوای دینی (توضیحات بیشتر)

آتروپات

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوس... (توضیحات بیشتر)

آتور

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

آتورپات

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوس... (توضیحات بیشتر)

آتین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

در زبان زند و پازند جدید ، نو ، بوجود آمده (توضیحات بیشتر)

آذر

نام دخترانه با ریشه اوستایی-پهلوی

نام ماه نهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش، نام... (توضیحات بیشتر)

آرمیتا

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

الهه نعمت ؛ آرامش یافته، به معنای پاک و فروتن نیز ... (توضیحات بیشتر)

آرمیتی

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

(آرمیتی = آرمئیتی) فروتنی، پاک، محبت و الهه زمین. (توضیحات بیشتر)

آسنا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

روشنایی درونی ، سرشت مادرزادی (توضیحات بیشتر)

آسیمن

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

سیمین، نقره فام (توضیحات بیشتر)

آشا

نام دخترانه با ریشه فارسی,اوستایی

مثل و مانند، راستى، نظم، درست کردارى (توضیحات بیشتر)

آمیتریس

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

ستاش کننده ، شکر کننده ، دختر داریوش سوم هخامنشی و... (توضیحات بیشتر)

آناهیت

نام دخترانه با ریشه فارسی,اوستایی

آناهیتا، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب ک... (توضیحات بیشتر)

آوین

نام دخترانه با ریشه کردی,فارسی,اوستایی

عشق، ریشه اوستایی آن به معنی نگریستن وخوب بررسی کر... (توضیحات بیشتر)

آوینا

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی,فارسی

دختر پاک ، بانویی که مثل آب زلال است. مرکب از آو(آ... (توضیحات بیشتر)

ائیریا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی,فارسی

ایرج ، خوش چهره و زیبا مانند آفتاب (توضیحات بیشتر)

اترین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

آترینا - آذرین، نام پسر اوپدرم که به نوشته سنگ نوش... (توضیحات بیشتر)