انتخاب اسم دختر و پسر ایرانی

انتخاب اسم دخترانه با ریشه "اوستایی" صفحه 1

برای مشاهده توضیحات کامل بر روی نام مورد نظرتان کلیک کنید. نام ها بر اساس حروف الفبای فارسی صفحه بندی شده اند.

آئیریا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

آبتین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه، نام... (توضیحات بیشتر)

آبلاتکا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی,فارسی

از نامهای ایران باستان (توضیحات بیشتر)

آترابان

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نگهبان آتش، پیشوای دینی (توضیحات بیشتر)

آتربان

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نگهبان آتش، پیشوای دینی (توضیحات بیشتر)

آتروپات

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوس... (توضیحات بیشتر)

آتور

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

آتورپات

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوس... (توضیحات بیشتر)

آتین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

در زبان زند و پازند جدید ، نو ، بوجود آمده (توضیحات بیشتر)

آذر

نام دخترانه با ریشه اوستایی-پهلوی

نام ماه نهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش، نام... (توضیحات بیشتر)

آرمیتا

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

الهه نعمت ؛ آرامش یافته، به معنای پاک و فروتن نیز ... (توضیحات بیشتر)

آرمیتی

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

(آرمیتی = آرمئیتی) فروتنی، پاک، محبت و الهه زمین. (توضیحات بیشتر)

آسنا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

روشنایی درونی ، سرشت مادرزادی (توضیحات بیشتر)

آسیمن

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

سیمین، نقره فام (توضیحات بیشتر)

آشا

نام دخترانه با ریشه فارسی,اوستایی

مثل و مانند، راستى، نظم، درست کردارى (توضیحات بیشتر)

آمیتریس

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

ستاش کننده ، شکر کننده ، دختر داریوش سوم هخامنشی و... (توضیحات بیشتر)

آوینا

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی,فارسی

دختر پاک ، بانویی که مثل آب زلال است. مرکب از آو(آ... (توضیحات بیشتر)

ائیریا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی,فارسی

ایرج ، خوش چهره و زیبا مانند آفتاب (توضیحات بیشتر)

اترین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

آترینا - آذرین، نام پسر اوپدرم که به نوشته سنگ نوش... (توضیحات بیشتر)

ارجاسب

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

ارجاسپ، دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، ن... (توضیحات بیشتر)