انتخاب اسم دختر و پسر ایرانی

نام زیبا حق فرزند شماست!

انتخاب نام نوزاد همیشه یکی از شیرین ترین دغدغه های پدر و مادرها است. البته این دغدغه در خانواده های ایرانی فقط مختص پدر و مادرها نیست بلکه خاله و عمه و مادربزرگ و دایی و... هم  از چند ماه قبل از به دنیا آمدن نی نی شما شروع میکنند به مشورت و رایزنی! تا یک اسم زیبا و شایسته برای مهمان جدید خانواده پیدا کنند و به نوعی انتخاب اسم به یکی از سوژه های اصلی گفتگو در دید و بازدید ها و صحبت های تلفنی شما و خانوادتان تبدیل می شود.

مامان و نی نی

چه قند عسلتان پسر کاکل زری باشد چه دختر گیس گلابتون، لیست های آشنایان  از قبل آماده شده است. به محض اینکه سونوگرافی جنسیت دلبندتان را مشخص کند یا مادربزرگ یا دیگر بزرگترهای با تجربه فامیل با شم کارآگاهی خود پی به جنسیت او ببرند اسم یابی و انتخاب نام وارد فاز جدیدی میشود!  انتخاب نام پسر یا انتخاب نام دختر... سیلی از پیشنهادات به سوی شما سرازیر میشود!  در برخی خانواده ها اسامی بزرگان دینی و مذهبی طرفدار بیشتری دارد و در بعضی دیگر اسمهای اصیل ایرانی. ولی نکته مشترک همه خانواده ها تلاش برای انتخاب شایسته ترین نام برای تازه وارد جدید است. نامی که در کودکی دلبندتان با صدا زدن آن لبخند بر لبانتان بنشاند و در بزرگسالی  باعث سربلندی و افتخارش باشد.

تلاش ما این است که به کمک شما لیست نامهای ایرانی را روز به روز کامل تر کنیم و با ارائه معنی و ریشه نام به شما در انتخاب نامی شایسته برای ثمره زندگیتان یاری برسانیم.

داشتن نامی زیبا و شایسته حق فرزند شما است!